Ogoszenia Tychy Ogoszenia Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Co, gdzie, kiedy?

  • 21 stycznia 2019
  • 24 lutego 2019

Masz pomysł na aktywność lub inwestycję w mieście? Złóż wniosek do Budżetu Partycypacyjnego

Za nami:

W poniedziałek, 21 stycznia rozpoczęło się zgłaszanie projektów do szóstej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Po raz pierwszy w tyskim budżecie partycypacyjnym projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach: ogólnomiejskich i lokalnych.

W tym roku na projekty o charakterze lokalnym wydanych zostanie 4,5 miliona złotych, na ogólnomiejskie : 0,5 miliona.

- Mieszkańcy pytali czy mogą zgłosić projekt dotyczący miejsca, które jest im bliskie, w którym np. spędzają czas z dziećmi, ale mieszkają na terenie innego okręgu konsultacyjnego. Do tej pory nie było takiej możliwości - teraz już jest. Trzeba jednak pamiętać, że projekt ogólnomiejski swoim zasięgiem musi obejmować dwa okręgi - mówi Krystyna Rumieniuch, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

Swój projekt może zgłaszać każdy mieszkaniec niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Jednak trzeba przestrzegać kilku zasad: projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w tym przypadku roku 2020), szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego lub dla projektów ogólnomiejskich. I jeszcze jedna bardzo ważna zasada dotycząca własności terenu.

- Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych - dodaje Krystyna Rumieniuch.

Do formularza z propozycją projektu należy dołączyć mapkę z propozycją lokalizacji, uchwałę wspólnoty mieszkaniowej lub zgodę spółdzielni mieszkaniowej na realizację zadania, jeżeli zadanie zlokalizowano na terenie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią. Wnioskujący powinien także pamiętać o dołączeniu listy z podpisami mieszkańców popierających zadanie.

- Projekt ogólnomiejski dotyczący mieszkańców całego miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 40 mieszkańców, natomiast projekt dotyczący określonego rejonu miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców - mówi Iwona Bińkowska z UM Tychy.

Projekty można zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych na stronie internetowej www.razemtychy.pl oraz w Punktach Konsultacyjnych.

Formularz z propozycją projektu można złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209 lub w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49, mailowo oraz listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny/Obywatelski".

- Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy przy wypełnieniu wniosku, chcą porozmawiać na temat swoich pomysłów lub szczegółowo poznać procedurę VI edycji zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia mieszczącego się przy ul. Barona 30 pok. 209 - mówi Iwona Bińkowska z UM Tychy.

Propozycje swoich projektów będzie można składać do 25 lutego. Następnie projekty będą weryfikowane i sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta Tychy. Wyniki wstępnej weryfikacji będą znane do końca kwietnia 2019 r.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców do składania wniosków w kolejnej już edycji Budżetu Partycypacyjnego w Tychach. Tym razem zmieniają się nieco zasady dotyczące, tego jaki obszar może obejmować zgłaszany projekt. Mam nadzieję, że to jeszcze bardziej zachęci tyszan do zgłaszania swoich pomysłów i współdecydowania o tym jakie projekty, istotne dla nich czy sąsiadów mają być realizowane w Tychach - mówi Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

W sumie od początku funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Tychach mieszkańcy złożyli niemal 1000 wniosków, zrealizowano blisko 300 projektów.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA